Adaptacja

null

Drodzy Rodzice,

mamy świadomość, że pierwsze dni Państwa dziecka w żłobku są czasem trudnym i często stresującym, zarówno dla Państwa, jak i dla malucha. Dlatego proponujemy w naszym żłobku program specjalnych dni adaptacyjnych. Czas spędzony wspólnie z dzieckiem ułatwi mu przełamanie pierwszego strachu przed nowym miejscem i nowymi ludźmi, a Państwu pozwoli zobaczyć, jak pracujemy i upewnić się, że Państwa dziecko znajduje się pod dobrą opieką.

AdobeStock_193667475

Program dni adaptacyjnych w Żłobku Akademia Misia ma na celu przede wszystkim:

 1.  bliższe poznanie się dzieci, rodziców, opiekunów i innych osób pracujących w żłobku,
 2.  budowanie zaufania dzieci i rodziców do pracowników żłobka,
 3.  zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu,
 4.  wspomaganie dzieci w przystosowaniu się do warunków żłobka,
 5.  złagodzenie przykrych przeżyć i napięć związanych z koniecznością rozstania się dzieci z rodzicami,
 6.  poznanie i nawiązanie więzi z opiekunami – paniami które będą pracować bezpośrednio z dziećmi,
 7.  przygotowanie rodziców do udzielania dziecku wsparcia i pomocy w procesie adaptacji,
 8.  obniżanie lęku rodziców związanego z koniecznością pozostawienia dziecka w żłobku,
 9.  zapoznanie z organizacją dnia w żłobku.

DZIEŃ OTWARTY

Podczas dnia otwartego zapraszamy rodziców z dziećmi do odwiedzenia naszego żłobka. Rodzice mają wówczas możliwość wspólnej zabawy z dzieckiem, poznania opiekunów, pod których opieką pozostawią wkrótce swojego malucha. Zadaniem opiekunów jest nawiązanie kontaktu z dzieckiem i rodzicami oraz udzielenie rodzicom rzetelnych i wyczerpujących informacji. Organizujemy także spotkanie z psychologiem, podczas którego rodzice dowiadują się m.in. jak jest zorganizowana adaptacja w żłobku, jak przygotować malucha do przebywania w żłobku, jak mogą pomóc dziecku i sobie przetrwać ten okres.

PIERWSZE TRZY DNI W ŻŁOBKU

Najkorzystniejszą dla dziecka sytuacją jest, gdy może ono poznawać nowe otoczenie i osoby w towarzystwie kogoś bliskiego. Dlatego od pierwszego dnia swojego pobytu w żłobku, przez trzy kolejne dni może przebywać w grupie razem z mamą lub tatą (najlepiej, gdy przez wszystkie dni jest to jedna i ta sama osoba). Ze względów organizacyjnych prosimy o przyprowadzanie dzieci do żłobka pomiędzy godziną 8.00 a 9.00 i pozostanie z nim do godziny 11.00-11.30. Dziecko może w tym czasie zjeść żłobkowe śniadanie i obiad. Głównym zadaniem opiekunów jest nawiązanie kontaktu z dzieckiem, zachęcanie do wspólnych zabaw i aktywności, a także rozmowa z rodzicami dziecka w celu lepszego poznania zwyczajów, nawyków i upodobań malucha.

Uwaga! Na początku dziecko nie zostaje w żłobku na poobiednią drzemkę!

AdobeStock_83097350

KOLEJNE DNI

Przez kolejne dni dziecko przebywa już w grupie samodzielnie. Ważne jest, aby przez okres ok. 2 tygodni przebywało w żłobku maksymalnie 4 godziny. Pożegnanie rodzica z dzieckiem w szatni powinno być dość krótkie. Praktyka pokazuje, że dzieci potrafią podczas pożegnań bardzo emocjonalnie wyrażać swój smutek z faktu rozstania; mija on zazwyczaj momentalnie po przysłowiowym „zatrzaśnięciu się drzwi”. Po obiedzie maluch powinien być odebrany przez rodzica. Osoba odbierająca dziecko otrzyma od opiekuna informację o dziecku, jak spędziło czas w żłobku, jak się bawiło itp.

W pierwszym okresie pobytu dziecka w żłobku (ok. 2 tygodni) zwracamy szczególną uwagę na:

 1. zapewnienie dzieciom pogodnej i życzliwej atmosfery,
 2. zapoznanie dziecka z rozmieszczeniem zabawek oraz wyrabianie orientacji w pomieszczeniach,
 3. odwracanie uwagi dziecka od przyczyn płaczu i tęsknoty za rodzicami poprzez zainteresowanie atrakcyjną zabawką, przytulenie, przyciszony śpiew,
 4. zrozumienie rozdrażnienia dziecka i szanowanie jego uczuć,
 5. organizowanie zabaw w małych grupach,
 6. indywidualne podejście opiekunów do dziecka z uwzględnieniem jego stanu emocjonalnego, aktywności oraz chęci do zabawy,
 7. łagodzenie konfliktów między dziećmi.

Po kilku dniach skróconego czasu przebywania dziecka w żłobku rodzic powinien także otrzymać informację, od kiedy dziecku można wydłużyć czas pobytu.

Dla prawidłowego rozwoju relacji rodzice – dziecko bardzo istotne jest, aby już po okresie adaptacji dziecko nie przebywało w żłobku więcej niż 9 godzin dziennie.

W przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących zmian w zachowaniu lub np. wysokiego poziomu lęku u rodzica, warto skorzystać z możliwości konsultacji z psychologiem w żłobku.