CENNIK usług w Żłobku Akademia Misia

null
WPISOWE 400 złRodzice wnoszą jednorazowe, bezzwrotne wpisowe w dniu podpisania umowy.
CZESNE PEŁNE
1400 zł miesięcznie

CZESNE POŁOWICZNE
800 zł miesięcznie
Czesne płatne jest przez cały okres obowiązywania umowy.
Pełne czesne płacą rodzice dzieci uczęszczających do żłobka w pełnym wymiarze godzin.
Czesne połowiczne płacą rodzice dzieci uczęszczających do żłobka w I lub II części dnia.
Obniżenie czesnego przez okres wakacji:
Jeżeli Dziecko w okresie wakacyjnym (1.07-31.08) nie korzysta z usług żłobka (przez pełny miesiąc kalendarzowy) opłata za taki miesiąc wynosi 1000 zł (dla pełnego czesnego) i 500 zł (dla czesnego połowicznego).
WYŻYWIENIE PEŁNE
15,00 zł
(dzienna stawka żywieniowa, 3 posiłki)

WYŻYWIENIE POŁOWICZNE
12,00 zł
(dzienna stawka żywieniowa, 2 posiłki)
Pełna stawka żywieniowa obejmuje 3 posiłki (śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczorek). Stawka połowiczna obejmuje 2 posiłki (śniadanie i obiad dwudaniowy lub obiad dwudaniowy i podwieczorek).

Jeśli nieobecność dziecka w danym dniu zostanie zgłoszona do godziny 17.00 dnia poprzedniego, opłata za wyżywienie w tym dniu nie zostanie naliczona.

Miesięczna opłata za wyżywienie równa jest liczbie dni, w których dziecko było w żłobku oraz dni niezgłoszonych nieobecności pomnożonych przez dzienną stawkę żywieniową.
OPŁATY DODATKOWEZa każdą dodatkową rozpoczętą godzinę pobytu Dziecka w żłobku, poza godzinami pracy żłobka (7.00-18.00), pobierana będzie opłata w wysokości 25 zł.

Opłaty należy wnosić do 5 dnia każdego miesiąca.
Czesne na konto nr  14 1140 2004 0000 3502 7835 0484
Opłaty za wyżywienie na konto nr 80 1140 2004 0000 3602 7859 5821

UWAGA: w roku szkolnym 2019/20 rodzice mogą uzyskać ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dofinansowanie do czesnego w wysokości 400 zł miesięcznie. Informacje na ten temat znajdą Państwo w zakładce Warszawski Bon Żłobkowy.

Cennik