Warszawski Bon Żłobkowy

null

Warszawski Bon Żłobkowy to forma wsparcia finansowego dla rodziców dzieci, które uczęszczają w stolicy do żłobka, zarówno państwowego, jak i prywatnego. W roku szkolnym 2018/19 wysokość tego wsparcia to 400 zł miesięcznie. Bon mogą otrzymać rodzice, którzy spełniają klika kryteriów:

1.       pracują, mieszkają i płacą podatki w Warszawie,

2.       nie są na urlopie wychowawczym,

3.       miesięczny dochód na jednego członka rodziny w ich gospodarstwie domowym nie przekracza 2883 zł netto (stan na 1 czerwca 2018),

4.       wypełnią wniosek on-line, wraz z wymaganymi załącznikami.

Bon przyznawany jest na każde dziecko od ukończenia 1 roku życia do (najpóźniej) końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia.

W przypadku żłobków niepublicznych, a takim jest Akademia Misia, będzie konieczne dołączenie do wniosku kopii umowy, którą podpisują Państwo z naszą placówką, a także zaświadczenie o wysokości dofinansowania na dziecko przyznawanej żłobkowi.

Kreator wniosków on-line znajdą Państwo pod linkiem https://bonzlobkowy.um.warszawa.pl/

Podręcznik dla wnioskodawców pobrać można tutaj >>>>>>>

bpips_www_obrazek_na_strone