Żłobek a punkt opieki dziennej. Czym się różnią? Co jest lepsze?

Dzisiejsza rzeczywistość wymaga od wielu rodziców pozostawienia dzieci pod opieką innych osób. Jedni decydują się na zaangażowanie babci lub niani, inni na żłobek lub punkt opieki dziennej. O ile pierwsze trzy opcje są powszechnie znane, o tyle ostatnia może budzić pewne pytania. Czym dokładnie różni się żłobek od punktu opieki dziennej? Która opcja jest najlepsza dla Twojego dziecka? W tym artykule przeanalizujemy różnice między punktem opieki dziennej a żłobkiem, aby pomóc Ci podjąć dobrze poinformowaną decyzję.

Żłobek i punkt opieki dziennej – podobieństwa

Tak naprawdę żłobek i punkt opieki dziennej w podstawowym rozumieniu jako forma opieki nad dziećmi nie różnią się od siebie zanadto. W jednym i drugim przypadku mamy do czynienia z lokalem, w którym przebywają maluchy w wieku do lat 3 (lub 4, jeżeli występują przeszkody w przejściu dziecka do przedszkola), nad którym pieczę obejmuje opiekun. W obu przypadkach podmioty kontrolowane są przez lokalne władze, choć wymiar tej kontroli nieco się różni. 

Żłobek a punkt opieki dziennej – różnice

Pomimo wielu podobieństwa można też wskazać sporo różnic między żłobkiem i punktem opieki dziennej. Różnice te w dużej mierze pozwalają opiekunom dziennym na większą elastyczność, jakże pożądaną przez dzieci oraz rodziców.

Liczebność grup – małe grupy w punktach opieki dziennej

Polskie prawo ustala liczebność grup w placówkach zajmujących się opieką nad dziećmi. W przypadku żłobków pojedynczy opiekun może zajmować się ośmiorgiem dzieci, chyba że w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, wymagające specjalnej opieki lub nie ukończyło pierwszego roku życia, wtedy limit to pięcioro dzieci. W przypadku punkt opieki dziennej podstawowy limit wynosi pięcioro dzieci na jednego opiekuna, chyba że pojawią się te same wyjątki, co w przypadku żłobka, wtedy grupa liczyć może maksymalnie trzy maluchy. Istnieje też wyjątek w drugą stronę – w punkcie opieki dziennej może znajdować się ośmioro dzieci, ale tylko jeżeli wszyscy rodzice wyrażą na to zgodę oraz jeden z rodziców będzie sprawował opiekę nad maluchami razem z dziennym opiekunem. W Akademii Misia nie wymagamy podobnego wolontariatu. 

Warunki infrastrukturalne – w punkcie opieki dziennej jak w domu

Opiekun dzienny może sprawować opiekę w lokalu, którego jest właścicielem, który wynajmuje lub który został mu udostępniony przez osobę albo inny podmiot, który go zatrudnia. W praktyce oznacza to, że opiekun może zajmować się grupą we własnym mieszkaniu. Warto tutaj zaznaczyć, że chociaż w ustawie o żłobkach pojawia się sformułowanie, że do zadań podobnych placówek należy „zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych”, to w praktyce lista oficjalnych wymagań stawianych przed podobnym podmiotem, potrafi to skutecznie uniemożliwić. W Akademii Misia spełniamy wszystkie najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa (duże, przestronne sale z osobnymi łazienkami), pozostając przy tym miejscem kameralnym i przytulnym – prawdziwym drugim domem dla powierzanych nam pod opiekę maluchów.

Opiekun dzienny to gwarancja bezpieczeństwa

Każdy opiekun dzienny podlega kontroli odpowiednich organów państwa. Istnieje specjalny wykaz opiekunów oraz podmiotów, które tych opiekunów zatrudniają. Znaleźć w nim można wszystkie najistotniejsze informacje –  imię i nazwisko dziennego opiekuna, przybliżone dane adresowe (miejscowość, dzielnicę, ulicę), informacje o podmiocie, który tę instytucję prowadzi, dane kontaktowe, czyli adres e-mail i numer telefonu do podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna, informacje o godzinach pracy dziennego opiekuna, wysokości opłat, jak również informację o liczbie dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna. Nie tylko ułatwia to szybką weryfikację danej osoby, ale też pozwala w wygodny sposób sprawdzić, czy ktoś ma jeszcze wolne miejsca.

Żywienie dzieci w żłobku a w punkcie opieki dziennej

Według prawa żłobek powinien zapewnić dzieciom „dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie”. Podobnych wymagań nie stawia się w przypadku punktów opieki dziennej, co – paradoskalnie – ułatwia dostosowanie się do wyjątkowych wymagań maluchów. W Akademii Misia rozumiemy, że ustalenia ekspertów od spraw żywienia dynamicznie się zmieniają, a same dzieci coraz częściej cierpią na problemy alergiczne, dlatego współpracujemy z cateringiem, opierającym ofertę na profesjonalnej, aktualnej wiedzy dietetycznej.

Czas opieki nad dziećmi – brak limitów w przypadku dziennych opiekunów

Zgodnie z prawem opieka nad dzieckiem żłobkowym nie może przekraczać 10 godzin dziennie. W przypadku opiekunów dziennych podobne limity nie istnieją, a są one wypadkową prywatnych ustaleń i potrzeb. W Akademii Misia dzieci mogą przebywać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.30.

Opiekun w żłobku a w punkcie opieki dziennej

W żłobku dziećmi mogą zajmować się osoby o określonych kwalifikacjach, jak pielęgniarki, położne, opiekunki dziecięce, wybrani nauczyciele, pedagodzy oraz psycholodzy, a także osoby, które „odbyły nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiadają co najmniej wykształcenie wyższe” (związane z opieką nad dzieckiem) i ukończone specjalistyczne szkolenie albo wykształcenie średnie w połączeniu z co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy z dziećmi do lat 3 i specjalistycznym szkoleniem.

W przypadku punktów opieki dziennej wymagane jest specjalistyczne szkolenie z opieki i rozwoju dzieci do lat trzech oraz kurs udzielania dziecku pierwszej pomocy (należy odnawiać go co dwa lata).

Żłobek a punkt opieki dziennej – co jest lepsze?

W Polsce od lat mówi się o ogromnym deficycie liczby placówek dla najmłodszych oraz chętnych do pracy w nich. W efekcie tego grupy w podobnych miejscach są zawsze wypełnione do granic możliwości, a opiekunowie bywają zwyczajnie przemęczeni. Problematycznym okazuje się też często mało elastyczne menu, chociaż coraz więcej dzieci cierpi na różnorodne alergie pokarmowe. Punkty opieki dziennej nie zmagają się z podobnymi problemami. Z założenia bowiem są mniej liczne, co pozwala na poświęcenie maluchom dodatkowej uwagi. Mniej oficjalnych wymagań w zakresie żywienia, pozwala też na dostosowanie się do realnych potrzeb dzieci w tym zakresie (a także możliwie aktualnych zaleceń). W przypadku Akademii Misia rodzice sami mogą wybierać spośród dedykowanych diet wykluczeniowych, korzystając z usług wykwalifikowanego dietetyka.

Punkt opieki dziennej Akademia Misia jest świetną alternatywą dla żłobka!

Jeżeli szukasz placówki dla swojego dziecka, w której w pełni zadbają o jego bezpieczeństwo i zagwarantują mu możliwie dużo uwag, rozważ punkt opieki dziennej zamiast żłobka. Mniejsze grupy, przytulne przestrzenie, większa elastyczność w zakresie żywienia – to tylko garstka z zalet naszej placówki. Dysponujemy również chociażby własnym placem zabaw, co gwarantuje maluchom nie tylko regularność zabaw na świeżym powietrzu, ale przede wszystkim maksimum bezpieczeństwa podczas wspólnego przebywania na dworze.

Skip to content