Zajęcia weekendowe

GORDONKI


czyli umuzykalnianie metodą Edwina Gordona, wspomaga proces rozumienia muzyki u maluchów, ułatwia tworzenie oraz improwizowanie, stymuluje wszechstronny rozwój i pobudza zdolność komunikowania.

Terminy
Gr. I – sobota, 10:00-10:35
Gr. II – sobota, 10:45-11:15

Grupa wiekowa
Od 6 miesięcy do 3 lat

Liczebność grupy
Od 8 do 10 dzieci + opiekunowie

Koszt miesięczny
50 zł

UMUZYKALNIENIE


Celem zajęć jest kształcenie słuchu, poczucia rytmu oraz rozwijanie i udoskonalanie warsztatu wokalnego, które realizowane są przede wszystkim poprzez naukę piosenek i grę na instrumentach perkusyjnych.
Dzieci uczą się odróżniać tempo, dynamikę, poznają sposoby dobrego oddychania i śpiewania.

Terminy
Gr. I – niedziela, 10:30-11:15
(dzieci 3-4 lata)
Gr. II – niedziela, 10:30-11:15
(dzieci 5-6 lat)

Grupa wiekowa
Od 3 do 6 lat

Liczebność grupy
Od 8 do 12 dzieci

Koszt miesięczny
50 zł

MAŁY AKTOR


Na zajęciach dzieci uczą się jak mówić na scenie, by być słyszalnym i zrozumiałym dla każdego widza. Dowiadują się, co to jest dykcja, poznają proste, zabawne i bardzo przydatne ćwiczenia, które wykorzystają w swoich pierwszych etiudach aktorskich. Będą rozwijać wyobraźnię, twórcze myślenie, kreatywność i współpracę w grupie.

Terminy
sobota, 12:00-12:45

Grupa wiekowa
Od 4 do 8 lat

Liczebność grupy
Od 8 do 15 dzieci

Koszt miesięczny
60 zł

LOGORYTMIKA


Zajęcia łączą elementy rytmiki z terapią logopedyczną, na którą składa się szereg ćwiczeń muzyczno-ruchowych, oddziałujących na płaszczyznę słuchową, słuchowo-ruchową oraz ruchową. Logorytmika zalecana jest głównie dzieciom z zaburzeniami mowy, a także dla dzieci z zaburzeniami zachowania. Jest ściśle powiązana z ćwiczeniami zalecanymi przez logopedę.

Terminy
sobota, 15:00-15:45

Grupa wiekowa
Od 3 do 5 lat

Liczebność grupy
Od 8 do 15 dzieci

Koszt miesięczny
60 zł

ZESPÓŁ WOKALNY „ŚPIEWAJĄCE MISIE”


Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku od 4 do 7 lat, lubiących śpiewać i tańczyć, a także występować na scenie. Mają one na celu rozwijanie zdolności wokalnych oraz działanie w grupie.
Na zajęciach dzieci uczą się techniki wokalnej, śpiewu wielogłosowego, pracy z mikrofonem, ruchu scenicznego do wykonywanych utworów oraz nowych piosenek.

Terminy
niedziela, 11:30-12:30

Grupa wiekowa
Od 4 do 7 lat

Liczebność grupy
Od 10 do 20 dzieci

Koszt miesięczny
40 zł

TAŃCZĄCE MALUCHY


Zajęcia ruchowe dla dzieci. Celem zajęć jest ćwiczenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej za pośrednictwem tańca, który pobudza do rytmicznego ruchu i wzmacnia ciało. Dzieci poznają także pierwsze kroki podstawowych tańców.

Terminy
sobota, 11:30-12:15

Grupa wiekowa
Od 2 do 6 lat

Liczebność grupy
Od 10 do 20 dzieci

Koszt miesięczny
35 zł

SENSOPLASTYKA®


to metoda niedyrektywna. Dzieci nie dostają „przepisu” na to co mają zrobić. Wszystko leży (dosłownie) w ich rękach, a efekt zabawy zależy od kreatywności i pomysłowości małych odkrywców. Obserwują też zmiany jakie zachodzą w tworzonych masach – fizyczne, kolorystyczne, strukturalne. Sprawdzają, jaki wpływ na tworzony produkt mają podejmowane przez nich działania np.: dodawanie nowych składników.

Pełny cykl zajęć obejmuje 5 spotkań.

Istnieje także możliwość zorganizowania warsztatów jednorazowych.

Terminy
Gr. I – sobota, 10.00-11.00
Gr. II – sobota, 11.30-12.30
Gr. II – sobota, 14.00-15.00

Grupa wiekowa
Gr. I – 1-4 lata, zajęcia z opiekunem
Gr. II – 4-8 lat, zajęcia bez opiekuna
Gr. III – 4-8 lat, zajęcia z opiekunem

Liczebność grupy
Gr. I – 6-8 par „dziecko + opiekun”
Gr. II – 8-12 osób
Gr. III – 6-8 par „dziecko + opiekun”

Koszt miesięczny
100 zł / os.

NAUKA GRY NA PIANINIE


Lekcje indywidualne gry na pianinie dla dzieci od 5 roku życia.

Terminy
Ustalane indywidualne z instruktorem

Grupa wiekowa
Od 5 lat

Liczebność grupy
Zajęcia indywidualne

Koszt miesięczny
Lekcja 15 minut
– 15 zł
Lekcja 30 minut
– 25 zł

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH „Szkoła dla rodziców i wychowawców”


Warsztaty to cykl 10 zajęć trwających ok. 3 godz. Uczestniczyć w nich mogą rodzice (oboje lub jedno), a także wychowawcy (nauczyciele przedszkolni i szkolni). Liczba uczestników nie może przekraczać 15 osób. Wiek i liczba dzieci w rodzinie nie mają znaczenia.

„Szkoła dla rodziców i wychowawców” to warsztaty psychoedukacyjne. Ich celem jest lepsze poznanie i zrozumienie dzieci, refleksja nad dotychczasowymi metodami wychowawczymi i ćwiczenie innych, nowych sposobów skutecznego postepowania. Ułatwi to budowanie satysfakcjonujących, przynoszących radość relacji miedzy wychowującymi a wychowankami. Praca prowadzona jest metodami aktywnymi.

Program opracowany został na podstawie koncepcji T. Gordona zaprezentowanej w książce „Wychowanie bez porażek” oraz książki „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” A. Faber i E. Mazlish.

Terminy
5 sesji warsztatowych w systemie:
piątek 18.00-21.00 i sobota 10.00-13.00

Grupa wiekowa
Kurs dla dorosłych

Liczebność grupy
10-16 osób

Koszt miesięczny
100 zł / os.

Dane do przelewu

Centrala Edukacyjna – Akademia Misia

83 1140 2004 0000 3802 7686 2667

tytuł wpłaty: „nazwa zajęć, miesiąc, imię i nazwisko dziecka”

Skip to content