Adaptacja w żłobku Akademia Misia

 

Adaptacja dziecka w żłobku. Jak przebiega w Akademii Misia?

Wiemy, że pierwsze dni Państwa dziecka w punkcie opieki są czasem trudnym i często stresującym, zarówno dla Państwa, jak i dla malucha. By zagwarantować poczucie bezpieczeństwa w tej nowej sytuacji całej Państwa rodzinie, proponujemy w naszym punkcie program specjalnych dni adaptacyjnych. Czas spędzony wspólnie z dzieckiem ułatwi mu przełamanie pierwszego strachu przed nowym miejscem i nowymi ludźmi, a Państwu pozwoli zobaczyć, jak pracujemy i upewnić się, że Państwa dziecko znajduje się pod dobrą opieką.

Dlaczego wierzymy, że prawidłowa adaptacja jest tak ważna?
Jaki jest cel adaptacji do żłobka?

Program dni adaptacyjnych w Punkcie Opieki Akademia Misia ma na celu przede wszystkim:

 1.  bliższe poznanie się dzieci, rodziców, opiekunów i innych osób pracujących w punkcie opieki,
 2.  budowanie zaufania dzieci i rodziców do pracowników punktu,
 3.  zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu,
 4.  wspomaganie dzieci w przystosowaniu się do warunków punktu opieki,
 5.  złagodzenie przykrych przeżyć i napięć związanych z koniecznością rozstania się dzieci z rodzicami,
 6.  poznanie i nawiązanie więzi z opiekunami – paniami, które będą pracować bezpośrednio z dziećmi,
 7.  przygotowanie rodziców do udzielania dziecku wsparcia i pomocy w procesie adaptacji,
 8.  obniżanie lęku rodziców związanego z koniecznością pozostawienia dziecka w punkcie opieki,
 9.  zapoznanie się z organizacją dnia w Punkcie Opieki Akademia Misia.

Głównym zadaniem opiekunów podczas adaptacji jest nawiązanie kontaktu z dzieckiem, zachęcanie do wspólnych zabaw i aktywności, ale także rozmowa z rodzicami dziecka w celu lepszego poznania zwyczajów, nawyków i upodobań malucha. Zadaniem rodziców z kolei jest pokazanie dzieciom, że pobyt w żłobku jest czymś pozytywnym, a sam maluch nie powinien obawiać się zmiany otoczenia. Niezwykle ważne jest, by mama i tata entuzjastycznie podchodzili do nowego miejsca. Wiemy, że kiedy maluszek trafia do żłobka, dla rodziców otwiera się pewien nowy etap we wspólnym życiu z dzieckiem. To kolejne wyzwanie, które potrafi budzić mnóstwo emocji w całej rodzinie. O tym, jak poradzić sobie z tym, że maluch idzie do żłobka, piszemy na naszym blogu.

3-dniowy proces adaptacji w żłobku. Jak wygląda?

Najkorzystniejszą dla dziecka sytuacją jest, gdy może ono poznawać nowe otoczenie i osoby w towarzystwie kogoś bliskiego. Dlatego od pierwszego dnia swojego pobytu w punkcie opieki, przez trzy kolejne dni może przebywać w grupie razem z mamą lub tatą (najlepiej, gdy przez wszystkie dni jest to jedna i ta sama osoba). Ze względów organizacyjnych prosimy o przyprowadzanie dzieci pomiędzy godziną 8.00 a 9.00 i pozostanie z nim maksymalnie do godziny 11.00. Maluch może zjeść z grupą śniadanie i zupę.

Uwaga! Na początku dziecko nie zostaje w punkcie opieki na poobiednią drzemkę.

Pobyt dziecka w żłobku po dniach adaptacyjnych. Czego się spodziewać?

Przez kolejne dni dziecko przebywa już w grupie samodzielnie. Ważne jest, aby w początkowym okresie dziecko zostawało w Akademii Misia maksymalnie 4 godziny. Pożegnanie rodzica z dzieckiem w szatni powinno być dość krótkie. Praktyka pokazuje, że dzieci potrafią podczas pożegnań bardzo emocjonalnie wyrażać swój smutek z faktu rozstania; mija on zazwyczaj momentalnie po przysłowiowym „zatrzaśnięciu się drzwi”. Osoba odbierająca dziecko otrzyma od opiekuna informację o dziecku, jak spędziło czas w punkcie opieki, jak się bawiło itp.

Na co zwracamy uwagę podczas pierwszych 2 tygodni?
Jak dalej przebiega adaptacja?

W pierwszym okresie pobytu dziecka w punkcie opieki (ok. 2 tygodni) zwracamy szczególną uwagę na:

 1. zapewnienie dzieciom pogodnej i życzliwej atmosfery,
 2. zapoznanie dziecka z rozmieszczeniem zabawek oraz wyrabianie orientacji w pomieszczeniach,
 3. odwracanie uwagi dziecka od przyczyn płaczu i tęsknoty za rodzicami poprzez zainteresowanie atrakcyjną zabawką, przytulenie, przyciszony śpiew,
 4. zrozumienie rozdrażnienia dziecka i szanowanie jego uczuć,
 5. organizowanie zabaw w małych grupach,
 6. indywidualne podejście opiekunów do dziecka z uwzględnieniem jego stanu emocjonalnego, aktywności oraz chęci do zabawy,
 7. łagodzenie konfliktów między dziećmi.

Po kilku dniach skróconego czasu przebywania dziecka w punkcie opieki rodzic powinien także otrzymać informację, od kiedy dziecku można wydłużyć czas pobytu. Dla prawidłowego rozwoju relacji rodzice-dziecko bardzo istotne jest, aby już po okresie adaptacji dziecko nie przebywało w punkcie więcej niż 9 godzin dziennie.

Skip to content